styczeń 2010

czekać i cieszyć się

Ludzie pragną czasami się rozstawać, żeby móc tęsknić, czekać i cieszyć się powrotem. Janusz Leon Wiśniewski

Zostań przyjacielem Jezusa

Szczęśliwy jesteś, jeśli jak Łazarz zasłużysz na zaliczenie do przyjaciół Jezusa, gdyż On objawi ci sekrety swego Ojca (por. J 15,15). Będziesz rzeczywiście Jego przyjacielem i domownikiem, jeśli czynił będziesz wolę Jego Ojca (por. 12,50) i to, co On ci poleca (por. J 15,14).

Mocna wiara

Dwie zakonnice jadą samochodem. Zabrakło im benzyny.
Jedna z sióstr postanowiła iść na stację benzynową i wzięła ze sobą jedyne naczynie, jakie było dostępne - nocnik.
Wróciła i z tego nocnika wlewa benzynę do baku.
Obok samochodem przejeżdżają dwaj księża.
Jeden mówi do drugiego:

drugi człowiek

>                              Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek. Jean-Paul Sartre

Przykazania

Pan Bóg rozdaje przykazania... trafił do Polaków:
- Daję wam przykazanie....
- Jakie?
- Nie kradnij...
- NIE CHCEMY
Pan Bóg wzruszył ramionami i poszedł dalej. Spotkał Holendrów.
- Daję wam przykazanie....
- Jakie?
- Nie cudzołóż.....
- NIE CHCEMY
Pan Bóg wzruszył ramionami i poszedł dalej.
Spotkał Żydów
- Daję wam przykazanie....
- Za ile?

czytanie

Czytanie jest inteligentną metodą oszczędzenia sobie samodzielnego myślenia. Walter Moers

Owca

Przychodzi sołtys do bacy i pyta:
- Baco, oddalibyście z jedną krowę dla biednych?
- Jasne, że tak.
- A królika? - dopytuje dalej sołtys.
- A jakżeby inaczej! - odpowiada baca.