chwile

chwile

Są chwile, by działać i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los.
                                                                                     Paulo Coelho