Nowi MINISTRANCI!

Nowi MINISTRANCI!

IMG_1281Podczas dzisiejszej mszy św. o godz. 11.30 miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Po rocznej kandydaturze, zostało przyjętych w poczet ministrantów (Liturgicznej Służby Ołtarza) trzech śmiałków: Fryderyk Kuhn, Piotr Lesik i Radosław Gernaszewski (na zdj. obok). Podczas mszy złożyli oni uroczyste przyrzeczenie: „Dziękując Bogu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekamy święte czynności ministranta wypełniać chętnie, pobożne, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej wspólnoty parafialnej.Tak nam dopomóż, Panie, Boże wszechmogący. Święty Tarsycjuszu, módl się za nami. Święty Dominiku Savio, módl się za nami. Święty Janie Berchmansie, módl się za nami.”
Zdjęcia z tej pięknej uroczystości w galerii.