On nie po to

On nie po to

On nie po to zstępuje codziennie z Nieba,aby pozostać w złotym cyborium,ale by znależć inne Niebo,stokroć Mu droższe od tamtego:Niebo naszej duszy.stworzonej na Jego obraz ,żywąświątynię uwielbianej Trójcy..

święta Tereska od Dzieciątka Jezus