Kancelaria parafialna czynna jest w godzinach:

17:00 – 18:00 we wtorki, środy, czwartki (w okresie letnim – lipiec, sierpień – tylko w środy)

9:00 – 10:00 soboty (również w okresie letnim – lipiec, sierpień)


 • Sprawy kancelaryjne (zaświadczenia do chrztu, komunii, bierzmowania itd.) załatwia się w parafii do której się należy. Parafią do której należę, jest ta, na terenie której AKTUALNIE MIESZKAM od co najmniej trzech miesięcy. Fakt zameldowania w innym miejscu nie ma tu znaczenia
 • Zwyczajowe „wpisanie się” na listę parafian odbywa się w czasie odwiedzin duszpasterskich  tzw. kolędy. Mile widziane jest – po zamieszkaniu na terenie danej parafii – przyjście do kancelarii w celu poinformowania, że mieszkam na terenie parafii, jestem chrześcijaninem – katolikiem i należę już do tej parafii
 • W święta kościelne i państwowe kancelaria jest nieczynna
 • W nagłych wypadkach można zawsze skontaktować się telefonicznie  22 646 46 69 lub osobiście
 • Wejście do kancelarii od ul. Płatowcowej, po prawej stronie od głównego wejścia do kościoła schodami w dół

Grupa Caritas naszej parafii

Mieści się w bloku na ul. Maklakiewicza 11 w piwnicy. Czynna w czwartki 16:00 – 18:00.

Sakramenty

(Wymagane dokumenty i formalności)

Chrzty  sprawowane są w naszej parafii w każdą niedzielę na mszy św. o godz. 13.00

Wymagane są:

 • akt urodzenia dziecka,
 • dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia),
 • zaświadczenia zawierające potwierdzenie, że osoby wyznaczone na chrzestnych mogą nimi zostać (zaświadczenia z parafii przyszłych rodziców chrzestnych).
 • zgoda na chrzest, jeśli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii,

Przed wyborem chrzestnych należy pamiętać, że muszą oni spełniać pewne wymagania. Powinni:

 • mieć ukończone 16 lat,
 • być katolikami, którzy przyjęli już sakrament I Komunii Św. oraz bierzmowania i żyją zgodnie z wyznawaną wiarą,
 • być wolni od kary kanonicznej,
 • zostać wyznaczeni przez rodziców osoby, która przyjmuje chrzest, albo przez nią samą (jeśli bierze chrzest osoba dorosła), przez kapłana lub szafarza Chrztu.

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu konkordatowego:

 • dowody osobiste.
 • metryki chrztu – nie starsze niż 3-miesięczne.
 • świadectwa nauki religii (zależy od parafii).
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego.
 • potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii.
 • zaświadczenia o spowiedzi.