poprzeczka

poprzeczka

>                       Marzeniom nie należy stawiać poprzeczki zbyt wysoko.
Paulo Coelho