POT: odsłona IV

Kategorie: Młodzież

POT_IVndzW IV niedzielę Wielkiego Postu Kościół zaprasza wybranych do sakramentów wtajemniczenia do II skrutynium. Ma ono na celu, aby wybrani:

– zostali uwolnieni od zaślepiających ich złudzeń

oraz

– by stali się dziećmi światłości

Rozważaliśmy więc na 20tce słowa z drugiego czytania: „niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości”, których owocami jest „wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda”.

Jako zadanie na ten tydzień zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w Eucharystii w jeden z dni powszednich.

 

Całość kazania: