Ogłoszenia na Niedzielę Miłosierdzia

          Kalendarz liturgiczny:   Poniedziałek – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (przeniesiona z 25.03.) Czwartek- św. Jana Chrzciciela de la Salle, kapł.          Informacje duszpasterskie: W Kościele Katolickim rozpoczyna się dzisiaj 72 Tydzień Miłosierdzia. Z okazji dzisiejszej Uroczystości Bożego Miłosierdzia, zapraszamy na nabożeństwo do naszej kaplicy o godz. 15.00. Odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a po…

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w parafialnych uroczystościach Niedzieli Miłosierdzia (3 kwietnia br.) Program: 15.00 – uroczysta Koronka do Miłosierdzia Bożego z nabożeństwem i przekazaniem „Płomienia Miłosierdzia” z Łagiewnik. 15.45 – Agapa parafialna w salce (wspólne świętowanie Zmartwychwstania przy cieście i śpiewie).  

TANIEC WIELKANOCNY

Zapraszamy na świętowanie ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO poprzez TANIEC WIELKANOCNY który wykonamy na Chwałę Boga w niedzielę 3 kwietnia 2016 r. o godz. 14.30 na Krakowskim Przedmieściu (między kościołem akademickim św. Anny, a Kolumną Zygmunta).  

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!! ALLELUJA!!!

„«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»”  J 20, 27- 28 Wszystkim Parafianom życzymy osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym oraz błogosławionych i rodzinnych chwil w tym świętym czasie. Niech przeżywanie tajemnicy zmartwychwstania Pana…

Wielki Piątek

W Wielki Piątek rozpoczęliśmy nabożeństwo o godz. 18.30. Po skończonych obrzędach trwała adoracja przy grobie Pana Jezusa do godz. 22.30. O godz. 21.00 adorację poprowadziła młodzież i zespół „20-stki”.

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek o godz. 18.30 w naszym kościele rozpoczęła się Msza Wieczerzy Pańskiej. Celebracji przewodniczył i homilię wygłosił kapelan szpitala ks. Michał Mańka SDS. Na pamiątkę gestu Pana Jezusa z Wieczernika celebrans dokonał także obmycia nóg 12 mężczyzn. Po zakończonej Mszy świętej przeniesiono Pana Jezusa do Ciemnicy, gdzie parafianie trwali na modlitwie do godz….

Gazetka parafialna „BLIŻEJ”

W Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania będzie można nabyć gazetkę parafialną „Bliżej”. Cena: tylko 2 zł. W numerze m.in.: komentarz do Ewangelii, o zmartwychwstaniu słów kilka,biografia Ś.P. ks. Krzysztofa Świętonia SDS, kronika parafii. Zachęcamy do zakupu.

Misterium Paschalne w kościele

W Wielki Poniedziałek klasa 6B ze Szkoły Podstawowej nr 205 wykonała w naszym kościele „Misterium Paschalne”. Scenariusz przedstawienia oparty jest na wydarzeniach biblijnych opowiadających i przejściu Pana Jezusa z męki i śmierci, aż do zmartwychwstania. Sztuka spodobała się naszym parafianom, co jeden z przedstawicieli wyraził osobiście.   Link do przedstawienia wystawionego w szkole: https://drive.google.com/file/d/0B7-k59nElWkLLXhOaDROd2taX28/view