Znaki obecności Chrystusa w liturgii

Chrystus zawsze obecny

Liturgia składa się ze znaków oznaczających różne aspekty relacji zachodzących pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Służą one nawiązaniu kontaktu pomiędzy człowiekiem a światem nadprzyrodzonym. Za ich pośrednictwem może się dokonywać spotkanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Co w liturgii jest znakiem obecności Chrystusa?

Mistyka Drogi

Z o. Albertem Oksiędzkim, paulinem, kierownikiem 299. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, rozmawia Małgorzata Glabisz-Pniewska.
Która to będzie Ojca piesza pielgrzymka na Jasną Górę?
W roli kierownika Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej dopiero trzecia, ale zacząłem pielgrzymować w 1980 r., więc na pielgrzymki chodzę już od 30 lat.

Dlaczego abstynencja w sierpniu?

Abstynencja jest darem, który wymaga odwagi – mówi bp Bronakowski fot. JAKUB SZYMCZUKKs. Tomasz Jaklewicz: Wielu ludzi, którzy nie mają kłopotów z alkoholem, nie rozumie wezwania do abstynencji. Dlaczego Kościół wzywa do abstynencji? Czy nie wystarczy wezwanie do trzeźwości?

Pielgrzymowanie przed i za krzyżem

Co roku w sierpniu tysiące osób rusza na pielgrzymi szlak na Jasną Górę. Swego czasu ruszałem i ja. Pierwszy raz jako uczeń podstawówki. Tych początków mojego pieszego podążania do Częstochowy trochę się wstydzę. Dlaczego? Dlatego, że nagminnie z grupą kolegów chodziłem przed krzyżem.

O pomieszkiwaniu przed ślubem słów kilka

Wykazać pewien spryt
Wspólne pomieszkiwanie ze sobą par będących w fazie narzeczeństwa staje się powoli standardem, także wśród katolików. Ci ostatni potrafią wykazać pewien spryt polegający na tym, że na kilka miesięcy przed ślubem wyprowadzają się na przykład do rodziców, w międzyczasie korzystają z sakramentu spowiedzi, następnie biorą ślub kościelny, po czym już w zgodzie z wyznawaną wiarą kontynuują prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Znajdźmy czas na ciszę

Gdzieżby indziej szukać ciszy, jeśli nie w murach klasztoru i kogo o nią pytać, jeśli nie mnicha? Chciałbym trochę skorzystać z długoletniego doświadczenia Ojca i w tej dziedzinie.
– Słowa „cisza” w regule benedyktyńskiej nie ma, jest natomiast słowo „milczenie”.

Tajemnice Bożego milczenia

Milczenie jest sposobem działania Boga, który wytycza człowiekowi drogi do przejścia. Jest ono czymś zupełnie różnym od milczenia naturalnego, czyli przestrzeni ciszy wolnej od jakichkolwiek dźwięków, jak również od milczenia psychologicznego, które wyraża się poczuciem satysfakcji.