Róbcie swoje

Na początku było Słowo. Słowo stworzyło Ziemię i niebiosa, Słowem Syn Boży stworzył swój Kościół – Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję mój Kościół, a wrota piekieł nie pokonają go.

Nadmierne pożądanie dobrych rzeczy

Praca nad sobą, której celem jest kształtowanie dobrego charakteru moralnego, wydaje się dzisiaj niemodna i przestarzała dla współczesnych katolików.
Grzechy główne to grzeszne uczynki lub wady, których iluzoryczna atrakcyjność leży w nich samych, a dodatkowo jeszcze prowadzą one do popełniania innych grzechów. Sprawiają, że człowiek nie może się oprzeć pokusie czynienia zła.

Kierownik czy sługa?

Rozmowa z o. Jackiem Salijem – dominikaninem, teologiem, publicystą, kierownikiem duchowym
Czym jest kierownictwo duchowe?
Samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł – czytamy w Księdze Koheleta.

Siedem darów Ducha

Kardynałowi C. M. Martiniemu, któremu wiele z poniższych intuicji zawdzięczam
Babcia moja, Matylda, autorka wielu powiedzeń, które zapamiętałem na zawsze (jak ufam), mawiała do mnie i tak: Synek, rzykej dycki do Ducha Świyntego o siedym darów, to nie bydziesz tromba (co się przekłada: „Proś, synku, stale Ducha Świętego o Jego siedem darów, a unikniesz głupoty”).

Paraklet…

Ja zaś będę prosił  Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był  na zawsze — Ducha Prawdy (…); nie zostawię  was sierotami…(J 14, 16)

„Słuchaj, Izraelu” – warunek wzrostu w modlitwie

Czego poszukujesz?
Zanim zagłębisz się w śledzenie literek w tym artykule, żeby odczytać sens zapisanych tutaj słów, zastanów się: Czego poszukujesz? Dlaczego czytasz teksty o tytułach podobnych do tego? Jakie impulsy odnajdujesz teraz w swoim wnętrzu? Tak szczerze: Czego tutaj szukasz? Co chcesz usłyszeć, wczytując się w te litery?

Zaproszenie do refleksji nad czytaniami – Wniebowstąpienie Pańskie

Wprowadzenie: Każdy czytany w niedziele fragment z Pisma św. może być pomocą do osobistej modlitwy (ok. 15 min) w ciągu czterech dni tygodnia. Zaczynamy znakiem krzyża i przeczytaniem danego czytania, w razie potrzeby inspirując się poniższą refleksją. Kończymy rozmową z Bogiem o tym, co mi ten tekst mówi oraz modlitwą Ojcze nasz.

Maciej – trzynasty Apostoł?

Ilu było apostołów? W Ewangelii według św. Łukasza czytamy: ”Jezus całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami” (Łk 6,13). Liczbę dwunastu potwierdzają także pozostali Ewangeliści.

Nosicielka pokoju

Pokój, wspaniały dar Boga, którego dobro jest tak wielkie, że nawet pośród spraw ziemskich i przemijających nie możemy o niczym innym słuchać z większą przyjemnością, niczego innego pożądać z gorętszym upragnieniem, nic wreszcie znaleźć lepszego (św. Augustyn, O Państwie Bożym, Księga XIX, rozdział XI).