Słowo Boże jako droga

Można Biblię porównać do drogi. U bram Jerycha Jezus spotyka dwóch niewidomych, o których Pismo mówi, że „siedzieli przy drodze”
(Mt 20,30). Oni wołają do przechodzącego Pana: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida”, natomiast tłum usiłuje zmusić ich do milczenia. Gdy w sposób cudowny Jezus uzdrawia ich, oni odzyskują wzrok i „idą za Nim drogą” (Mt 20,34).

Budować na cierpieniu

Czas, należący do Boga

Obserwując ludzi pogrążonych w żałobie i przyglądając się bardzo dokładnie, zauważamy coś, co często nam umyka w odmętach smutku. W ludzkim świecie jest czas na sianie zboża i żniwa, kochanie i czystą nienawiść, pokój i wojnę, rodzenie oraz umieranie, a wszelki ten czas należy do Boga.

Ukazanie się Zmartwychwstałego w Smoleńsku

W sobotę w Oktawie Wielkanocnej czytany jest fragment Ewangelii według św. Marka o tym, jak Zmartwychwstały Jezus ukazywał się różnym osobom. Najpierw Jezus ukazał się Marii Magdalenie, potem ukazał się dwóm z nich, kiedy szli na wieś, w końcu ukazał się Jedenastu i wyrzucał im brak wiary oraz upór.

ŚWIADECTWO…

Był lipiec 1985 r. Pojechałem pierwszy raz do Lichenia, by tam pracować przy rozbudowie klasztoru i by zarobić pierwsze pieniądze w życiu na wakacje. Tam właśnie po raz pierwszy zetknąłem się z ludźmi niepełnosprawnymi na wózkach inwalidzkich, którzy przebywali na wczasorekolekcjach.

Dlaczego modlitwa jest trudna?

Pytanie zawarte w tytule zakłada, że modlitwa bywa przeżywana jako trudna. To nie dziwi, przeciwnie, raczej odpowiada potocznemu wyobrażeniu ludzi, którzy właśnie pod wpływem trudności zniechęcili się do modlitwy, zaprzestając jej odmawiania…

Modlić się czy działać

„Co robić? Zdarza się – przyznaję – że nie idę na Mszę Świętą niedzielną. Wydaje mi się, że to czas stracony. Po prostu nudzę się… A w domu dziecka malcy czekają. Wiem, że mogę dać coś z siebie, choć odrobinę miłości, radości. Wolę iść do nich…”.

Czego doświadczyłby św. Tomasz Apostoł?

Wywiad z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, biblistą
Redakcja: Dlaczego Jezus został skazany na śmierć przez ukrzyżowanie?
Ks. prof. Waldemar Chrostowski: Ewangelie świadczą, że tej formy śmierci dla Jezusa domagali się jego żydowscy przeciwnicy, to znaczy arcykapłani i starsi, którzy podburzyli tłum wołający: „Na krzyż z nim!”.

Dwa rzeczowe dowody Zmartwychwstania

Zmartwychwstanie jest rzeczywistością

Według tradycji żydowskiej, aby dowieść czegoś przed sądem, trzeba było przedstawić dwóch świadków. I tu właśnie mamy dwóch świadków – Jana i Piotra, ale też dwa dowody – dwa kawałki płótna: Całun Turyński i Oblicze z Manoppello. Są to zatem dwa rzeczowe dowody Zmartwychwstania.

SYMBOLE ZMARTWYCHWSTANIA

Okres świąt wielkanocnych kojarzy się zwykle z procesją rezurekcyjną. Od momentu chrztu św. wierzący idzie za Jezusem Chrystusem. Podobnie podczas procesji wierni kroczą za Najświętszym Sakramentem oraz symbolami: paschałem, figurą Zmartwychwstałego i krzyżem z czerwoną stułą. Procesja rezurekcyjna odbywa się w parafiach bezpośrednio po zakończeniu Wigilii Paschalnej albo przed pierwszą Mszą św. w Dniu Zmartwychwstania, wczesnym rankiem. Wyraża ona pragnienie kroczenia w życiu za Chrystusem pozostającym w Kościele pod eucharystycznymi postaciami Chleba i Wina: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Niedziela zmartwychwstania

Zmartwychwstałem, wciąż jestem z wami
W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zastał odsunięty od grobu. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa.