Wielka Sobota, czyli Wigilia Paschalna – Nie bójcie się!

Rdz 1,1–2,2 • Ps 104 • Rdz 22,1–18 • Ps 16 • Wj 14,15–15,1 • Wj 15 • Iz 54,4a.5–11 • Ps 30 • Ba 3,9–15.32–4,4 • Ps 19 • Ez 36,16–17a.18–28 • Ps 42 • Rz 6,3–11 • Ps 118 • Łk 24,1–12
Rozmawiając z ludźmi, stwierdzam, że powszechnym uczuciem towarzyszącym człowiekowi jest strach.

Zrozumieć Piątek, by zrozumieć człowieka

Refleksja benedyktyna na dzień ciszy

Dzień pustego ołtarza, dzień Krzyża, dzień, w którym umarł Bóg, w którym Bóg ostatecznie stanął tam, gdzie zabrnął człowiek; dzień, kiedy Bóg usłyszał wołanie człowieka, kiedy człowiek stał się naprawdę jasny…

Wielkie dni Triduum Paschalnego

Dni Triduum Paschalnego zafascynowały mnie już w dzieciństwie. Czułem, że w tajemniczych obrzędach (odprawianych po łacinie) dzieje się coś niezwykle ważnego. Odnowa przed- i po-soborowa zdjęła z nich zasłonę… Od wielu lat intensywnie przeżywam liturgię tych dni 1.
Wprawdzie zmienił się język w liturgii, obrzędy stały się bardziej zrozumiałe. Ale to nie znaczy, że dobrze pojmujemy i przeżywamy Wielkanoc. Warto poświęcić jej naszą uwagę. Warto umysłem i sercem wejść w głąb misterium Paschy Chrystusa i Kościoła.

Bóg otworzył mi oczy

Rozmowa z Majką, córką znanego polskiego muzyka, zmagającą się z chorobą nowotworową
Nie planuję niczego, zauważyłam, że dużo łatwiej jest zaufać Panu Bogu i codziennie zadawać Mu pytanie: co mam dzisiaj robić? Jest taki święty, który codziennie modlił się do Pana Boga: „a Ty mnie, Panie Boże, dzisiaj sobie pilnuj”. To mi się bardzo podoba i tak chcę żyć.

Popatrzmy częściej Jezusowi w oczy

Rozmowa z Bratem Morisem Maurin, Małym Bratem Jezusa
Jako dziecko, a później także jako młody chłopak, byłem bardzo poraniony. Byłem wtedy strasznie zbuntowany. Próbowałem jednak wszystkiego innego, co świat oferował młodemu człowiekowi. Coraz wyraźniej odnosiłem wrażenie, że staczam się do dołu, że tracę wszystko.

Panie, Boże mój, jam jest osioł Twój!

Rozmowa z o. Henrykiem Kałużą z Nysy, werbistą, o niezwykłym czasie rekolekcji

Myślę, że potrzebne są chwile, w których nieco przyhamujemy. Codziennie biegniemy, jakbyśmy chcieli dogonić nasze wczoraj albo jutro. Problem w tym, że ucieka nam nasze „dziś”. To właśnie wtedy najbardziej ucieka nam życie. Wciąż nam się wydaje, że wreszcie złapiemy swój własny cień.
Przewodnik Katolicki, 11 marca 2007

Samotność Ukrzyżowanego

Wołanie Jezusa: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” odsłania tajemnicę najgłębszego opuszczenia. Ukrzyżowany zmienia rozpacz w modlitwę. Dzieli naszą samotność, przynosi pocieszenie.