Siedem słów z krzyża

Wołanie z doliny śmierci

„O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”. Relacje synoptyków mówią o dwukrotnym wołaniu Jezusa na krzyżu (por. Mt 27,46.50; Mk 15,34-37). Treść drugiego („Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”) znamy tylko z relacji Łukasza (Łk 23,46).

Krzyż o cierpieniu

Boli najbardziej wtedy, gdy dotyka niewinnych, bezbronnych, najmniejszych. Dlaczego cierpienie? To pytanie zawsze sięga Boga. Odpowiedzią jest krzyż Chrystusa, czyli Boskie współcierpienie. Problemem nie jest pytanie „dlaczego musi nas boleć?”, lecz pytanie „dlaczego musi boleć tak strasznie?” – mówił kiedyś Stefan Chwin.

Refleksja wielkopostno-wielkanocna

Zbędne lub nadmierne

Przeżywanie Wielkiego Postu wyznaczają trzy słowa – drogowskazy: modlitwa, post, jałmużna. Modlitwa jest osobowym spotkaniem i duchowym zjednoczeniem z Bogiem. Post służy odsunięciu na bok tego, co modlitwie przeszkadza. Jałmużna jest daniem siebie bliźniemu i praktycznym skutkiem życia duchowego. Akcja i kontemplacja przenikają się organicznie i uzupełniają w życiu chrześcijanina.

Moditwa, post, jałmużna. Po co to wszystko?

W okresie Wielkiego Postu jesteśmy wezwani do przemiany, w której pomóc mają modlitwa, post i jałmużna. W jaki sposób przeżywać te wielkopostne praktyki zapytaliśmy Daniela Ange, francuskiego zakonnika, założyciela szkoły Jeunesse-Lumiere.

Sumienie zaprasza na spotkanie…

„Sumienie postanowiło zwołać konferencję na szczycie. Udział wzięli: wola, rozum, uczucie, rozsądek i dusza. Konferencja odbyła się w burzliwej atmosferze, pełnej wymówek i pieniactwa. Rozpoczęło sumienie: nasze spotkanie stało się koniecznością, gdyż ludzie oczekują od nas jednoznacznego stanowiska wobec życia; inaczej stracą nadzieję. Po wstępie rozpoczęła się dyskusja:

Szczyt za mgłą

Byliśmy z Baśką klasycznymi absolwentami SGH – dokładni, perfekcyjnie zorganizowani. Gdy dowiedzieliśmy się, że jej choroba może nas rozłączyć, postanowiliśmy sensownie przeżyć każdą chwilę – opowiada Michał Paradowski w rozmowie z Szymonem Hołownią.

Nie zbanalizujmy spowiedzi!

Żyjemy w czasach zdecydowanego przyspieszenia tempa życia, a także zmian, jakie zachodzą w naszym wartościowaniu, w sposobie pojmowania rzeczywistości, w której jesteśmy. Ciągle otwarte pozostają więc pytania: Jaki człowiek staje podczas Mszy św. przed Bogiem? Jak współczesny katolik korzysta z daru sakramentu pokuty i pojednania?

Doroczne ćwiczenia wielkopostne

Choć ćwiczenia kojarzą się nam z czasem nauki w szkole lub ze studiami, to jednak właśnie tego wyrażenia (łac. exercitia) używa liturgia na określenie okresu przygotowania na święta Paschy.

Krzyż jest miłością

Krzyż jest przede wszystkim historią miłości. Prawosławni mówią o niej manikos eros, czyli szalona. Krzyż uczy, że miłość to pasja śmiertelnie niebezpieczna.Można umrzeć z braku miłości lub z powodu miłości. Obie sytuacje można odnieść do Jezusa. Umarł na krzyżu jako ktoś odrzucony, niekochany, a zarazem umarł jako ten, kto kocha do końca, bez granic.

40 DNI, POPIÓŁ I KAMIENIE W SERCU

Rozpoczynamy okres liturgiczny nazywany Wielkim Postem. Ten czas trwa 40 dni. Liczba „40” odgrywa bardzo ważna rolę w Biblii. 40 dni pościł Jezus na pustyni, 40 lat wędrował Naród Wybrany przez pustynię, 40 dni przebywał Mojżesz na Górze Synaj, 40 dni Goliat oblegał obozy izraelskie, 40 dni Eliasz wędrował o chlebie i wodzie do Bożej Góry Horeb, 40 dni pozostało mieszkańcom Niniwy na nawrócenie — jak zapowiedział im Jonasz.