Triduum zagubione

Jak uczcić największą prawdę życia? Czy można ją tylko odprawić? Można spłycić Triduum Paschalne do minimum. Ale dla człowieka, który odkrywa, że jego życie ma sens dzięki zbawczej Krwi Jezusa, jest oczywiste, że to wydarzenie trzeba uczcić na maksimum możliwości.

Rewizja życia

Wielki Post stanowi dla wierzących sprzyjającą okazję do dokonania głębokiej rewizji życia. We współczesnym świecie, obok wielkodusznych świadków Ewangelii, nie brakuje ochrzczonych, którzy wobec wymagającego wezwania, aby podjąć drogę «pójścia do Jerozolimy», przyjmują postawę ukrytego sprzeciwu, a niekiedy także otwartego buntu. Są sytuacje, w których doświadczenie modlitwy jest przeżywane w sposób raczej powierzchowny, tak, że słowo Boże nie wpływa na życie. Sam Sakrament pokuty uważany jest przez wielu za nic nie znaczący, a niedzielna celebracja Eucharystii jako tylko obowiązek do spełnienia.

Który idzie w imię Pańskie

Dzień szczególnego wytchnienia
Niedziela Palmowa jest dniem szczególnego wytchnienia pomiędzy Środą Popielcową a dramatycznymi wydarzeniami Wielkiego Tygodnia. Jak przed dwoma tysiącami lat tłum stojący z palmami w ręku na drodze do Jerozolimy, tak i my z gałązkami wierzbowymi wiwatujemy dzisiaj na cześć Mesjasza.

Chcę żyć!

Mieć życie w obfitości
Chcę żyć, a nie umrzeć, żyć, a nie wegetować! A życie pochodzi od Boga, więc chcę być z Nim zjednoczony. Nie przypadkiem wybrano na ten rok słowa „W Komunii z Bogiem”. Wybrano je, abyśmy żyli, abyśmy życie mieli w obfitości. I to nie byle jakie życie.

Co cię zatrzymuje?

Formacja duchowa

Bóg nas zaprasza do różnych zadań. Pojawiają się w nas marzenia i pragnienia, aby podjąć jakieś dzieło. Czasami udaje się coś zrobić, innym razem przeszkody nas przerastają i zatrzymujemy się. Nie wszystkie przeszkody pochodzą od złego, czasem tworzymy je sobie sami.

Złapać wiatr w żagle

Święty Ireneusz mówi, że Duch Święty to Pocałunek wzajemnej miłości. W katechizmie czytamy, że jest Osobą. Kim zatem jest Duch Święty?

Oj, zaraz na początku mam omówić zagadnienie, które przerasta najtęższe głowy! Tak, obie odpowiedzi są poprawne, a są poprawne, bo… Bóg jest miłością.