Co cię zatrzymuje?

Formacja duchowa

Bóg nas zaprasza do różnych zadań. Pojawiają się w nas marzenia i pragnienia, aby podjąć jakieś dzieło. Czasami udaje się coś zrobić, innym razem przeszkody nas przerastają i zatrzymujemy się. Nie wszystkie przeszkody pochodzą od złego, czasem tworzymy je sobie sami.

Złapać wiatr w żagle

Święty Ireneusz mówi, że Duch Święty to Pocałunek wzajemnej miłości. W katechizmie czytamy, że jest Osobą. Kim zatem jest Duch Święty?

Oj, zaraz na początku mam omówić zagadnienie, które przerasta najtęższe głowy! Tak, obie odpowiedzi są poprawne, a są poprawne, bo… Bóg jest miłością.

Chrześcijaństwo jest religią radości …- rozmowa z ks. Markiem Dziewieckim

Księże Marku, najnowsza Księdza książka to powieść pt. Anioł radości. Co ciekawe, takim pseudonimem określona jest jedna z bohaterek, kilkunastoletnia Magda. Przyzna Ksiądz, że to dość niespotykane określenie człowieka. Może jednak odsłania ono jedno z największych naszych pragnień — pragnienie radości? Oczywiście, wszyscy przecież tęsknimy za radością, a smutek, załamanie, lęk czy rozpacz to bolesne…

Rachunek sumienia z miłości własnej

Czy akceptujesz siebie? Czy rozwijasz własne talenty i zdolności? Czy kształtujesz w sobie dojrzałą i odpowiedzialną seksualność poprzez unikanie pornografii, samogwałtu? Czy pogardzasz sobą? Czy myślisz o popełnieniu samobójstwa? Czy próbowałeś – próbowałaś okaleczać się lub odebrać sobie życie?

O Bogu, który karze ślepotą…

Wychodziłem raz ze szkoły po skończonej katechezie. Była zima. Dla uczniów dźwięk dzwonka obwieszczającego koniec „ukochanych” lekcji, zwłaszcza w piątkowe popołudnie to niesamowite szczęście na które z niecierpliwością czekają już od poniedziałkowego poranka.

Problem współpracy ze złem

Jestem bibliotekarką w dużej bibliotece. Moja praca polega m.in. na wprowadzaniu do komputera treści kart katalogowych z kartoteki zagadnieniowej. Moje wątpliwości pojawiły się, gdy wprowadzałam do komputera karty należące do haseł: parapsychologia, psychotronika, astrologia. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy zawartość tych kart znajdzie się w komputerze, informacje o tej literaturze staną się bardziej dostępne. A skoro jest to literatura szkodliwa, przyczyniając się do jej rozpowszechniania, przyczyniam się do zła. Czy więc powinnam odmówić wykonania tej pracy?

Człowiek ma oczy stworzone do patrzenia w nieskonczoność

Grzechu nie wolno ani wyolbrzymiać ani pomniejszać. Wyolbrzymianie prowadzi do demonizowania grzechu, pomniejszanie do udawanej bezgrzeszności. Może rzeczywiście popełniamy jakiś grzech łatwiej niż inne, może jest to oszczerstwo, może kłamstwo, może łamiemy szóste przykazanie. Ale najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić jest wyolbrzymienie tego grzechu, nadanie mu większego znaczenia niż ma rzeczywiście.

Dawid i Judasz

Zdrowe i chore poczucie winy
W różny sposób Biblia opowiada prawdę o Bogu, który nigdy nie neguje swej relacji ze stworzeniem, nawet wówczas, gdy człowiek odwraca się od Niego. W takiej sytuacji, tym bardziej lituje się nad nim, szuka go, zaprasza do nawrócenia i pokuty, obiecując przebaczenie winy i możliwość nowego życia.

Cytaty na temat Bożego Narodzenia

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Ewangelia wg św. Jana 1, 1-2 W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo, dzieląc z nami ziemskie życie. Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Tajemnica Bożego Narodzenia jest niepojęta

Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, Ogień krzepnie, blask ciemnieje, Ma granice Nieskończony
Wzgardzony – okryty chwałą, Śmiertelny – Król nad wiekami, A słowo Ciałem się stało, I mieszkało między nami.