Narodzenie Pana Jezusa

Dla Maryi nadszedł czas rozwiązania. Ale tylko w płaszczyźnie naturalnej i fizycznej. Bo jeśli chodzi o Jej wiarę, trzeba by napisać, że „dla Maryi nadszedł czas zaufania”. Musimy pamiętać, że Maryja i Józef mieli do pokonania około 180 km z Nazaretu do Betlejem. Można powiedzieć, że Pan Jezus nauczył się przemierzania całej Palestyny od swojej Mamy, podróżując w Jej łonie.

Islam w teorii i w praktyce

Nazwa „islam” pochodzi od rdzenia „slm” i oznacza „człowieka oddanego, poddanego Bogu”. Niektórzy uważają, że nazwa ta pochodzi od słowa „salam” — po arabsku „pokój”. Założycielem tej religii jest Mahomet, który żył w latach 570-632. On to przekazał Koran, świętą księgę muzułmanów. Obecnie islam stanowi po chrześcijaństwie (2,1 mld) drugą co do wielkości religię świata (ok. 1,5 mld).

Czuwajcie

Gdybyśmy przeglądali literaturę najstarszą na świecie, kiedy to jeszcze pisano na łupkach glinianych, pochodzącą z przed 5000 lat, ze zdziwieniem wyczytalibyśmy, o zerwaniu więzi, o zerwaniu przyjaźni, o zerwaniu przymierza ludzi z Bogiem.. Przyczyną było nieposłuszeństwo człowieka wobec Boga.

Szkoła czekania

Kiedy byłem małym chłopcem, jeździłem z rodzicami w góry. Lubiliśmy wówczas z rodzeństwem w czasie górskich wędrówek skracać sobie drogę, by szybciej wejść na szczyt, który był celem naszej wyprawy. Słyszeliśmy wtedy gromkie słowa rodziców: w górach nie wolno chodzić na skróty! Pokazywali nam przy tym skutki takiego skracania sobie drogi, rozdeptane szlaki i górskie hale oraz opowiadali o nieszczęśliwych wypadkach osób, które nie trzymały się wyznaczonej drogi.

Zawitaj… gwiazdo porankowa!

Stoimy u progu kolejnego Adwentu. Przed nami cztery tygodnie radosnego oczekiwania na narodzenie Jezusa. Nasze czekanie nie może być bierne. Nie pozwólmy, by ten szczególny czas przesłoniły nam komercja i przedświąteczna krzątanina. Kościół proponuje wiernym roraty, czyli Msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie. W wielu parafiach są one poprzedzone Godzinkami ku czci NMP.

Czekać z nadzieją

Adwent zaczyna się w sercu człowieka, z roratnią świecą w ręku, przy ołtarzu, w konfesjonale. To przejście z ciemności do światła, z beznadziei do żłóbka, do narodzenia, do początku. To czas, kiedy chcemy być lepsi.

Paciorek dla Jezuska…

Górskie wędrówki sprzyjają myśleniu i marzeniom… Kiedy wyłączy się komórkę, a odtwarzacz mp3 zostawi w domu, można w górach odkryć coś niezwykłego. Góry uczą pokory i ciszy! Górska wędrówka, podczas której kropelki potu spływają po policzkach, a każdy łyk wody jest bezcenny, pozwala pochylić się nad tym, co tak naprawdę w życiu jest ważne, a co tylko pozorne…

Spokojnie, to tylko życie

O przykazaniach pozytywnie.
Komu to szkodzi? – mogliby naiwnie zapytać ci, którzy w tym, co dzieje się w ludzkim sercu woleliby nie widzieć żadnego grzechu. Biblijny król Dawid też się chyba tak zastanawiał, kiedy patrzył na piękną żonę swojego wojownika Uriasza, Batszebę. Prawda, że niewinnie się zaczęło?

Dopięcie trzech guzików

Pewien bardzo doświadczony kapłan powiedział mi kiedyś, że im dłużej przebywa w hospicjum, tym silniej odczuwa, że pracuje na porodówce, nie w umieralni…
— Oczywiście, to porównanie umierania do porodu obecne było w chrześcijaństwie od zawsze. I coś w tym rzeczywiście musi być.

Gdzie jest moja nadzieja?

1. Saduceusze twierdzili, że nie ma zmartwychwstania. O co właściwie pytali Jezusa? Szukali prawdy czy chcieli jedynie potwierdzenia swoich racji albo ośmieszenia idei, którą odrzucali? Jakie jest nastawienie do naszych osobistych wątpliwości w wierze.