Ambicje i rozczarowania polskiej młodzieży u początku XXI wieku

Portret socjologiczny młodzieży

Młodzi ludzie rzadko tworzą własny autoportret. Jednak ktoś odważył się tak o sobie napisać: Tuż po studiach ludzie nagle czują panikę. Wysyłają histeryczne CV na wszystkie strony świata. Gotowi są na wszystko, aby dostać pracę, komórkę i służbowe auto. Wszyscy mamy palce pocięte od brzytwy, której się chwytamy. I jeszcze jedno określenie: „neurotyczna gorączka kultu aktywności”. Tak mówią o sobie młodzi ludzie. A co mówią inni o nich?

O pokoju, świętym spokoju i dobrych konfliktach

Rozmowa z o. Pawłem Baranieckim, magistrem nowicjatu Karmelitów Bosych w Czernej.
Rozmawiał o. Krzysztof Górski OCD

„Dajcie mi święty spokój” — słyszymy czasem bezskuteczne apele mamy do swych pociech. Jak się ma „święty spokój” z pokojem, o którym mówi Jezus w błogosławieństwach?

Wiara a nauka

Skąd czerpać wiedzę?

Na ogół mówi się, że nauka i wiara to dwie różne dziedziny zdobywania wiedzy ludzkiej. Mają one też odrębne źródła, z których, czy przy pomocy, których czerpią wiedzę. Nauka czerpie wiedzę z doświadczenia, a wiara z Objawienia, czyli z Pisma Świętego i nauki Kościoła.

Trzy kroki ku pokojowi serca

Innym Bóg wybaczy, a czy mi wybaczy?
Ciekawe, że w naszych nowoczesnych i skomputeryzowanych czasach spotykamy coraz więcej ludzi, którzy, przeżywają ogromne dramaty związane z poczuciem winy i odrzucenia. Wielokrotnie już słyszałem: „Ojcze, jestem potępiony”.

Trzy kilo woli Bożej

Skoro nie da się jej kupić w sklepie, to jak ją znaleźć?
Wyobraźmy sobie niedzielny poranek w jednym z prowincjonalnych, polskich miast. Szaleje bezrobocie, panowie pod sklepem piją tzw. wino zwykłe za 3 złote i 60 groszy.

Po co mi to dałeś?

Jestem pewny, że urodziłem się — jak mówią — z domieszką benzyny we krwi.

Jak to się stało, że zasiadłem za kierownicą rajdówki? Właściwie, trudno powiedzieć…

Czego pragniesz?

Czy dla „tej dzisiejszej młodzieży” jest miejsce w tradycyjnym, konserwatywnym Kościele? Czy Msza Święta potrzebuje reklamy na youtube? I czy wypada powiedzieć, że zmachany podróżą Jezus glebnął se przy studni? O tych i innych sprawach z ks. doktorem Piotrem Gąsiorem rozmawia Magdalena Guziak.

Co się dzieje z nierozerwalnością małżeństwa?

Degradacja wartości

W ostatnim czasie obserwuję z coraz większym przerażeniem, jak bardzo szybko w świadomości ludzi postępuje degradacja wartości nierozerwalności małżeństwa. Z jednej strony mamy konkretne liczby: w 1993 r. 23 tys. rozwodów w Polsce, w 2004 r. już 51 tys., a w 2006 r. – 71 tys.

Uczucia Boga

Syn Boży opuścił niebo, by wypełnić sobą ziemię.
Dzięki wolności od najbliższych można zbliżyć się do najdalszych. Syn Boży opuścił niebo, by wypełnić sobą ziemię. Oddaliłem się od własnej rodziny, od osób mi najbliższych, bym mógł przybliżać Ojca z nieba tym, którzy oddalili się od Niego w bezdroża mroku.