Panie! uwolnij mnie

Panie, czy mnie słyszysz? Cierpię strasznie, Zamknięty w sobie, Więzień samego siebie. Słyszę tylko własny głos, Widzę tylko siebie, A poza mną jest tylko cierpienie. Panie, czy mnie słyszysz? Uwolnij mnie od mego ciała, bo jest samym głodem i wszystko, czego dotyka swymi wielkimi, niezliczonymi oczami, tysiącem wyciągniętych rąk, chcę dla siebie porwać i usiłować…

Modlitwa Chorych

Jezu, Synu Boży i Synu Człowieczy, Tyś do świadczył, czym jest ból i cierpienie, Tyś niósł chorym ulgę i zdrowie. I ja, dotknięty chorobą, zawracam oczy i serce do Ciebie. Zmiłuj się nade mną, złagodź moje cierpienie, udziel światła, abym lepiej zrozumiał sens bólów i choroby. Daj mi siłę wytrwania i podtrzymaj moja nadzieję. Skieruj…

Misjonarskie ”Ojcze nasz”

Ojcze nasz, Ojcze wszystkich biednych wietnamskich sierot,Ojcze więzionych w rasistowskich więzieniach Murzynów.Któryś jest w niebie razem ze świętymi wszystkichnarodów ziemi, od wschodu do zachodu słońca, ich krewzostała dla Ciebie przelana.Święć się Imię Twoje na całym świecie, pod słońcem zwrotnika, w malajskiej dżungli, wbazylice Piotra, w afrykańskiej kapliczce leśnej, której ściany zrobiono z gliny.Przyjdź Królestwo Twoje…

Modlitwa pielgrzyma

Boże mego życia ,stwórz we mnie serce pielgrzymie. Jest we mnie taka cząstka ,która mnie wstrzymuje od drogi. Nie pozwól mi zakorzenić się za bardzo ani przyzwyczaić do codziennej krzątaniny i zabezpieczeń,abym nie puścił mimo uczu Twego wezwania do wzrostu i wiary. Gromadzę swój majątek, trzymam się kurczowo darów,ukrywam swe talenty i szczęście. Wyciągam coś…

Modlitwa Pielgrzyma Duchowego

Maryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Jestem razem z tymi pątnikami, którzy zmierzają ku Jasnej Górze, aby spotkać się z Tobą w kaplicy Cudownego Wizerunku. Ten dzisiejszy dzień ofiaruję w intencji (proszę wymienić intencję). Oddaję Ci, Matko, moje radości i troski, spotkania i rozmowy, wszystkie pragnienia i dobre uczynki. Proszę…

Modlitwa kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem…

Modlitwa do Królowej Polski

Maryjo Królowo Polski, modlimy się do Ciebie prosząc o nowego prezydenta, który godnie będzie reprezentował Twój naród i Twoje królestwo. Niech Duch Święty napełni go pokorą, wiarą, mądrością i miłością. Nie pozwól nam zginąć ani zapominać o Tobie.   Amen.  

Modlitwa w trakcie letniej sesji;)

Maryjo! Błagam Cię dzisiaj o wsparcie w tym ciężkim okresieegzaminów końcowych, klasówek semestralnych i sesji! Jak rodzona matka, bądź z nami dobrą myślą, słowem i modlitwą! Proszę Cię o siłę do nauki, Ducha Świętegooraz pomyślne zdanie wszystkich sprawdzianów,tak, abym mogła już niedługo,cieszyć się zasłużonym odpoczynkiemi czerpać radość z letniego słońca, spotkań z przyjaciółmii rodziną. Pod…

Modlitwa za powodzian

Panie Boże, Prosimy Cię o siłę i wytrwałość dla osób, których domostwa i dobytek pochłonęła woda. Prosimy Cię o serdeczność i chęć pomocy dla ludzi którym udało się uchronić przed powodzią, aby swoją siłą i pomocą wspierali ofiary żywiołu. Prosimy Cię o dobrą pogodę, która umożliwi, wszelkim służbom, naprawę szkód i odbudowę domostw. Miej Panie…

Modlitwa do Matki Boskiej

Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją i to co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj mnie swym płaszczem dziewiczym i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała i broń mnie Swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi O śliczna Lilio,…