Modlitwa o radosną młodość

Boże, który chcesz być radością naszych młodzieńczych dni, nie bacz na niewiarę i lekkomyślność, weź moją młodość taką, jaka jest, i uczyń ją taką, jaka powinna być. Strzeż ideałów i pomagaj w zdążaniu do nich. Niech moje młode lata będą pomyślnym wejsciem w życie dojrzałe i wieczne. *** Panie, Boże mój, jedyna moja nadziejo, wysłuchaj…

Modlitwa o powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów,aby ich uczynić łowcami dusz,pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodychi uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami.Spraw, by pragnęli tak jak Ty powszechnego odkupieniadla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę. Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty,by dostrzegli cały świat,…

Modlitwa o łaskę pogody ducha

Zechciej mi dać, o Panie, zdrowie ciała i umiejętność zachowania go. Zechciej mi dać, o Panie, świętą duszę, która ma stale na oku to, co jest dobre i czyste. Spraw, abym w obliczu pokusy do grzechu nie wpadł w strach,ale umiał znaleźć sposób przywrócenia wszystkim rzeczom należytego porządku. Zechciej, o Panie, dać mi duszę, której…

Modlitwa o czystość serca

.           .           . 3 razy Zdrowaś Mario.            .          .          . Módlmy się: Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją…

Modlitwa za podróżujących

O Boże wielki, który czuwasz nad wszystkim stworzeniem, polecam opiece Twej wszystkich,  którzy jadą bądź wracają z podróży. Niechaj błogosławieństwo Twoje towarzyszy im w całej drodze. Odwracaj od nich nieszczęście, ratuj w niebezpieczeństwach i pozwól, aby szczęśliwie wrócili do domu. Amen.

Modlitwa dla studentów przed sesją :)

Boże, bądź ze mną i pomóż mi, abym dał z siebie wszystko. Daj mi jasność umysłu i uczciwość serca. jeśli przekonam się, że są rzeczy, których nie znam, nie pozwól mi się denerwować, ani okłamywać… Daj mi szansę, bym mógł powiedzieć to, co wiem. Niech pamiętam to wszystko, nad czym tak ciężko pracowałem, a jeśli…

Modlitwa za małżeństwa

Kochany Ojcze! Stwórczym aktem powołałeś do istnienia małżeństwo. Chciałeś bowiem zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Po okresie ludzkiej niemocy i egoizmu, posłałeś na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, aby przywrócił nam dar miłości. Odtąd małżonkowie mają moc do realizowania miłości małżeńskiej. Proszę Ciebie, Dobry Ojcze i Stwórco, obdarzaj małżonków miłością. Panie Jezu, który…

Modlitwa na Nowy Rok

  Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten Nowy Rok. Nie wiemy, co on nam przyniesie, co nam w nim dasz. Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia? To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny. Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia. Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności. Daj mi, Ojcze, trwać…

Bóg się rodzi- modlitwa

Boże, w tym radosnym dniu narodzenia Twojego Syna, prosimy aby mógł on narodzić się w sercu każdego z nas. Prosimy abyśmy potrafili dzielić się Jego Miłością z rodziną, przyjaciółmi, bliskimi, a także z każdym innym człowiekiem. Prosimy Cię abyś napełnił nas Duchem Świętym, który przyniesie spokój, ciepło, zrozumienie i miłość do naszych domów i rodzin….

Nie bójcie się żyć dla Miłości

Ty, który jesteś Miłością, przyjmij moją modlitwę – prośbę o zdolność do miłości. Daj mi zdolność rozeznawania koleżeństwa, przyjaźni i miłości, bym umiał dobrze wybrać. Przygotuj mnie Panie do miłości, do uczynienia szczęśliwym człowieka przeznaczonego dla mnie.   Daj mi Panie wzrok czysty, sięgający głębi człowieka,{nomultithumb} tak bym widział jego wartość, a nie zewnętrzne pozory;…