Dziękujemy za talenty!

Boże, dziękujemy Ci za talenty, którymi nas obdarzasz. Dziękujemy za to, że dajesz nam możliwość je rozwijać i dzielić się nimi z innymi. Daj nam pamiętać jednak zawsze o tym, że wszystko co robimy,robimy dla Twojej, nie naszej, chwały. Prosimy Cię również o Twojego Ducha,aby pomógł nam dobrze i mądrze przeżyć ostatni tydzień Adwentu,oraz z…

Modlitwa o cierpliwość

Panie Jezu! Na drogach życia stajemy nieraz bezbronni. Niewiele potrzeba by nas zranić. Na swoją obronę mamy wtedy tylko milczenie, a jak trudno milczeć. Po naszej stronie walczy prawda, a tak trudno czekać i okazać jej wiernośc. Prosimy Cię, Chryste dotykaj naszych oczu, abyśmy widzieli dobro w bliźnich. Pomóż nam widzieć częściej jasność, pokój i…

Modlitwa za przyjaciół

Ojcze, proszę Cię, byś pobłogosławił mych przyjaciół.Proszę Cię, abyś udzielił łaski ich duszom w tej właśnie chwili. Gdzie jest ból, daj im swój pokój i miłosierdzie.Gdzie jest zwątpienie, udziel na nowo ufności w Twoją moc działania przez nich.Gdzie jest zmęczenie lub wyczerpanie, proszę Cię, byś udzielił im zrozumienia, cierpliwości i siły, gdy będą uczyli się…

Modlitwa za ojców

  Błogosław, Boże, ojcom, wszystkim ojcom – i młodym, i starym. Błogosław młodemu ojcu, który po raz pierwszy trzyma swoje dziecko w ramionach. Daj mu silę, aby mógł zaspokoić potrzeby dziecka, ale przede wszystkim daj mu miłość, aby mógł nią wypełnić głodne jego serce. Daj mu czas i chęć, aby stał się przyjacielem swojego dziecka….

Modlitwa dziękczynna

  1 Kor „Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie.” Dziękuję Ci Boże za Łaski i Cuda, którymi mnie obdarzasz. Dziękuję Ci za miłość i jedność w rodzinie, Dziękuję za przyjaciół którymi mnie otaczasz, Dziękuję, że każdego dnia wskazujesz mi Drogę mojego Powołania. Dziękuję Ci, że zawsze…

Modlitwa o dobre wykorzystanie czasu

Boże mój, naucz mnie dobrze wykorzystać czas, który mi wyznaczyłeś, abym go dobrze wypełnił, nic z niego nie tracąc. Naucz mnie przewidywać bez udręki. NAucz mnie wyciągać korzyść z popełnionych błędów, bez pogrążania się w ich rozpamiętywaniu. Naucz mnie nie rozpaczać, gdy rzeczywistość okaże się niezgodna z marzeniami o niej. Przyjdź mi z pomocą, gdy…

„Otoczmy troską życie”- modlitwa nienarodzonych

Okaż, Panie, swoje miłosierdzie! Skrwawionym dłoniom lekarza Przywróc czucie. Spraw, by zadrżały, Wydzierając maleńkie serduszko. Okaż, Panie swoje miłosierdzie! Spraw, by zadrżały Spieszne ręce ojca, Dzwoniące srebrnikami. Okaż, Panie swoje miłosierdzie! Spraw, by zadrżały Umarłe ręce matki, Niezdolne przygarnąc maleństwo. Okaż, Panie swoje miłosierdzie! Spraw, by rączki Wszystkich dzieci Mogły dotknąc świata.

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i…

Modlitwa o pomoc w nauce

Święta Magdaleno Zofio, któraś tak gorąco umiłowała Mądrość Bożą, rozpalaj we mnie swoim natchnieniem coraz większą miłość prawdy i dobra,błogosław mej pracy umysłowej, aby przez nią wzrastała chwała Boża i dobro bliźnich, przede wszystkim jednak uproś mi najwyższą mądrość Chrystusową, mądrość Słowa Przedwiecznego, sprawcy Twego wiekuistego szczęścia. Amen.

Modlitwa o mądrość

Boże przodków i Panie miłosierdzia,któryś wszystko uczynił, swoim słowemi w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka,by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały,by władał światem w świętości i sprawiedliwościi w prawości serca sądy sprawował –dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą,i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci! Bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy,człowiek niemocny…