…dałby Bóg

     Pewien wieśniak, podczas żniw, po całodziennej pracy w polu powrócił do domu. Powiedział do żony:      – Jutro w południe na pewno skończę żąć.      A ta dobra kobieta odrzekła:      – Powinieneś dodać: „Dałby Bóg”, bo przecież wiesz, że ludzka wola się nie liczy.      – Zapewniam cię, małżonko, że ani Bóg, ani…

O Bogu, który karze ślepotą…

Wychodziłem raz ze szkoły po skończonej katechezie. Była zima. Dla uczniów dźwięk dzwonka obwieszczającego koniec „ukochanych” lekcji, zwłaszcza w piątkowe popołudnie to niesamowite szczęście na które z niecierpliwością czekają już od poniedziałkowego poranka.

Cudze chwalicie… (MAGNUM SAL)

Polskich gier planszowych jest mnóstwo, dobrych polskich – trochę, a uznanych dobrych polskich jeszcze mniej. Ale są – i nie ograniczają się do jednoelementowej listy z pozycją Neuroshima Hex. Niniejszym recenzuję (a co tam – złamię reguły porządnej recenzji i napiszę od razu – także polecam) grę MAGNUM SAL, autorstwa panów Marcina Krupińskiego i Filipa…

Problem współpracy ze złem

Jestem bibliotekarką w dużej bibliotece. Moja praca polega m.in. na wprowadzaniu do komputera treści kart katalogowych z kartoteki zagadnieniowej. Moje wątpliwości pojawiły się, gdy wprowadzałam do komputera karty należące do haseł: parapsychologia, psychotronika, astrologia. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy zawartość tych kart znajdzie się w komputerze, informacje o tej literaturze staną się bardziej dostępne. A skoro jest to literatura szkodliwa, przyczyniając się do jej rozpowszechniania, przyczyniam się do zła. Czy więc powinnam odmówić wykonania tej pracy?

Człowiek ma oczy stworzone do patrzenia w nieskonczoność

Grzechu nie wolno ani wyolbrzymiać ani pomniejszać. Wyolbrzymianie prowadzi do demonizowania grzechu, pomniejszanie do udawanej bezgrzeszności. Może rzeczywiście popełniamy jakiś grzech łatwiej niż inne, może jest to oszczerstwo, może kłamstwo, może łamiemy szóste przykazanie. Ale najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić jest wyolbrzymienie tego grzechu, nadanie mu większego znaczenia niż ma rzeczywiście.

Dawid i Judasz

Zdrowe i chore poczucie winy
W różny sposób Biblia opowiada prawdę o Bogu, który nigdy nie neguje swej relacji ze stworzeniem, nawet wówczas, gdy człowiek odwraca się od Niego. W takiej sytuacji, tym bardziej lituje się nad nim, szuka go, zaprasza do nawrócenia i pokuty, obiecując przebaczenie winy i możliwość nowego życia.

Cytaty na temat Bożego Narodzenia

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Ewangelia wg św. Jana 1, 1-2 W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo, dzieląc z nami ziemskie życie. Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Tajemnica Bożego Narodzenia jest niepojęta

Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, Ogień krzepnie, blask ciemnieje, Ma granice Nieskończony
Wzgardzony – okryty chwałą, Śmiertelny – Król nad wiekami, A słowo Ciałem się stało, I mieszkało między nami.

Narodzenie Pana Jezusa

Dla Maryi nadszedł czas rozwiązania. Ale tylko w płaszczyźnie naturalnej i fizycznej. Bo jeśli chodzi o Jej wiarę, trzeba by napisać, że „dla Maryi nadszedł czas zaufania”. Musimy pamiętać, że Maryja i Józef mieli do pokonania około 180 km z Nazaretu do Betlejem. Można powiedzieć, że Pan Jezus nauczył się przemierzania całej Palestyny od swojej Mamy, podróżując w Jej łonie.

Modlitwa o Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Świętyzintegruj wszystkie elementy mego istnienia,pomóż mi, bym kochał siebie samegoi doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską.Przyjdź Duchu Świętyzniszcz mój egoizm ogniem Twego światła.Przyjdź Duchu Świętyi spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu.Przyjdź Duchu Świętyi odnów mnie, abym był nowym stworzeniem.Przyjdź Duchu Świętyi rozpal we mnie ogień Twojej miłości,abym kochał…