Człowiek ma oczy stworzone do patrzenia w nieskonczoność

Grzechu nie wolno ani wyolbrzymiać ani pomniejszać. Wyolbrzymianie prowadzi do demonizowania grzechu, pomniejszanie do udawanej bezgrzeszności. Może rzeczywiście popełniamy jakiś grzech łatwiej niż inne, może jest to oszczerstwo, może kłamstwo, może łamiemy szóste przykazanie. Ale najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić jest wyolbrzymienie tego grzechu, nadanie mu większego znaczenia niż ma rzeczywiście.

Dawid i Judasz

Zdrowe i chore poczucie winy
W różny sposób Biblia opowiada prawdę o Bogu, który nigdy nie neguje swej relacji ze stworzeniem, nawet wówczas, gdy człowiek odwraca się od Niego. W takiej sytuacji, tym bardziej lituje się nad nim, szuka go, zaprasza do nawrócenia i pokuty, obiecując przebaczenie winy i możliwość nowego życia.

Cytaty na temat Bożego Narodzenia

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Ewangelia wg św. Jana 1, 1-2 W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo, dzieląc z nami ziemskie życie. Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Tajemnica Bożego Narodzenia jest niepojęta

Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, Ogień krzepnie, blask ciemnieje, Ma granice Nieskończony
Wzgardzony – okryty chwałą, Śmiertelny – Król nad wiekami, A słowo Ciałem się stało, I mieszkało między nami.

Narodzenie Pana Jezusa

Dla Maryi nadszedł czas rozwiązania. Ale tylko w płaszczyźnie naturalnej i fizycznej. Bo jeśli chodzi o Jej wiarę, trzeba by napisać, że „dla Maryi nadszedł czas zaufania”. Musimy pamiętać, że Maryja i Józef mieli do pokonania około 180 km z Nazaretu do Betlejem. Można powiedzieć, że Pan Jezus nauczył się przemierzania całej Palestyny od swojej Mamy, podróżując w Jej łonie.

Modlitwa o Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Świętyzintegruj wszystkie elementy mego istnienia,pomóż mi, bym kochał siebie samegoi doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską.Przyjdź Duchu Świętyzniszcz mój egoizm ogniem Twego światła.Przyjdź Duchu Świętyi spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu.Przyjdź Duchu Świętyi odnów mnie, abym był nowym stworzeniem.Przyjdź Duchu Świętyi rozpal we mnie ogień Twojej miłości,abym kochał…

Islam w teorii i w praktyce

Nazwa „islam” pochodzi od rdzenia „slm” i oznacza „człowieka oddanego, poddanego Bogu”. Niektórzy uważają, że nazwa ta pochodzi od słowa „salam” — po arabsku „pokój”. Założycielem tej religii jest Mahomet, który żył w latach 570-632. On to przekazał Koran, świętą księgę muzułmanów. Obecnie islam stanowi po chrześcijaństwie (2,1 mld) drugą co do wielkości religię świata (ok. 1,5 mld).

Czuwajcie

Gdybyśmy przeglądali literaturę najstarszą na świecie, kiedy to jeszcze pisano na łupkach glinianych, pochodzącą z przed 5000 lat, ze zdziwieniem wyczytalibyśmy, o zerwaniu więzi, o zerwaniu przyjaźni, o zerwaniu przymierza ludzi z Bogiem.. Przyczyną było nieposłuszeństwo człowieka wobec Boga.

The Butterfly Circus

Zamiast recenzji proponuję przeczytanie historii, która według mnie doskonale przedstawia istotę filmu. Zapraszam do obejrzenia 20-minutowego filmu. Jednego dnia, mały motyl zaczął wykluwać się z kokonu; mężczyzna usiadł i przyglądał się jak motyl przeciska swoje ciało przez ten malutki otwór. I wtedy motyl jakby się zatrzymał.Tak jakby zaszedł tak daleko jak mógł i dalej już…

Szkoła czekania

Kiedy byłem małym chłopcem, jeździłem z rodzicami w góry. Lubiliśmy wówczas z rodzeństwem w czasie górskich wędrówek skracać sobie drogę, by szybciej wejść na szczyt, który był celem naszej wyprawy. Słyszeliśmy wtedy gromkie słowa rodziców: w górach nie wolno chodzić na skróty! Pokazywali nam przy tym skutki takiego skracania sobie drogi, rozdeptane szlaki i górskie hale oraz opowiadali o nieszczęśliwych wypadkach osób, które nie trzymały się wyznaczonej drogi.