Medytacja na XVI Niedzielę Zwykłą

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina” XVI Niedziela Zwykła, rok C 17 lipca 2016 r. I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadła u…

Medytacja na XI Niedzielę Zwykłą

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina” XI NIEDZIELA ZWYKŁA C 12 czerwca 2016 r. I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Bracia: Przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo, lecz jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa…

Lectio Divina na 5 czerwca

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina” X NIEDZIELA ZWYKŁA C 5 czerwca 2016 r. I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: „Czego…

Medytacja na Zesłanie Ducha Świętego

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina” Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok C 15 maja 2016 r. I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko…

Medytacja na Wniebowstąpienie Pańskie

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina” VII Niedziela Wielkanocna, rok C (Wniebowstąpienie Pańskie) 8 maja 2016 r. I. Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia…

Medytacja na III Niedzielę Wielkanocną

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina” III NIEDZIELA WIELKANOCNA C 10 kwietnia 2016 r. I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej,…

Lectio Divina na III Niedzielę WP

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina” III Niedziela Wielkiego Postu, rok C 28 luty 2016 r. I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana * i nie zapominaj…

Medytacja na II Niedzielę Wielkiego Postu

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina” II Niedziela Wielkiego Postu C 21 lutego 2016 r. I. Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił,…

„Lectio Divina” na IV Niedzielę Adwentu

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina” IV NIEDZIELA ADWENTU C 20 grudnia 2016 r. I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego…

Medytacja na III Niedzielę Adwentu

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina” III NIEDZIELA ADWENTU C 13 grudnia 2015 r. I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie…