ucieczka

ucieczka

>                                            […] do ucieczki potrzebna jest wola ucieczki
Witold Gombrowicz