Wielkopostne biblijne rekolekcje dla studentów

Wielkopostne biblijne rekolekcje dla studentów

* podstawą jest osobista refleksja nad fragmentami z Pisma Świętego, * wspólna refleksja, * forma warsztatów * konferencja.
Codziennie Eucharystia i okazja do indywidualnych rozmów i spowiedzi. Początek w piątek 26 lutego o godz. 17.00, a Koniec w niedzielę obiadem. Koszt 80 złotych. Kontakt z ks. Maciejem (tel. 697154929, mail: szecho@o2.pl).
Organizatorem jest Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej – www.rms.sds.pl.