Wspólnoty

Chór z Chmur

Tekst w przygotowaniu….

Opiekun: ks. Bartłomiej Król SDS