Wspólnoty

Duszpasterstwo Student+

Jesteśmy duszpasterstwem akademickim i postakademickim zrzeszającym młodych ludzi do 35 r. Od marca 2019 posiadamy również osobowość prawną jako Stowarzyszenie Studenplus. Działamy przy parafii prowadzonej przez Salwatorianów. Mamy swoje rodziny, przyjaciół, znajomych. Mamy marzenia, pragnienia, plany na przyszłość i chcemy żyć blisko Boga. Z tych właśnie powodów powstała nasza wspólnota  STUDENT+.  Jest jeszcze coś, co nas łączy – bardzo dla nas ważnego. Poszukujemy! Szukamy odpowiedzi na wiele pytań, stawianych przez nasze otoczenie i bliskich, ale przede wszystkim odpowiedzi na pytania, które są głęboko w nas. Za przykładem naszego patrona bł. Piotra Jerzego Frassatiego „Chcemy żyć, a nie wegetować!”

Dołączysz do nas? Zapraszamy! #WARTO
  • Duszpasterstwo prowadzone jest przez ks. Marka Sawickiego SDS.
  • Więcej informacji o nas znajdziesz na: www.studentplus.pl oraz www.facebook.com/dastudentplus