Ministranci i Lektorzy to osoby, które pełnią służbę przy ołtarzu i pomagają księżom w pracy duszpasterskiej.

Wszystkich chłopców ze szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy chcą zostać ministrantami zapraszamy na spotkanie w każdą środę o 17.00.

Opiekunem grupy ministrantów i lektorów jest ks. Adrian Żądło SDS (e-mail: x.adrianzadlo@gmail.com)

 

Zasady ministranta

  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Z kroniki wydarzeń Służby Liturgicznej:

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 22 listopada br. podczas Mszy świętej o godz. 11. 30 nastąpiła ceremonia przyjęcia do grona ministrantów trzech chłopców: Krzysztof, Marcin i Piotr. Z kolei w grono kandydatów do służby liturgicznej dołączył Jakub, który będzie przygotowywał się do roli ministranta. Obrzędowi przyjęcia do służby liturgicznej ołtarza przewodniczył opiekun koła ministrantów ks. Michał Gołębiowski SDS.
Bardzo cieszymy się że są młode serca chcą być blisko świętych obrzędów, które każdego dnia dokonują się w naszym kościele.

Po uroczystości odbyła się wspólna agapa w salce. Gratulujemy nowym ministrantom i kandydatowi oraz życzymy błogosławieństwa Bożego w tej pięknej posłudze!

 

Zdjęcia z wydarzenia publikujemy poniżej.

IMG_1320 IMG_1321IMG_1336 IMG_1338 IMG_1341 IMG_1343 IMG_1344 IMG_1346 IMG_1351 IMG_1353 IMG_1354 IMG_1357 IMG_1363 IMG_1366 IMG_1371 IMG_1374 IMG_1389 IMG_1399 IMG_1403