Wspólnoty

Ministranci i Lektorzy

Ministranci i Lektorzy to osoby, które pełnią służbę przy ołtarzu i pomagają księżom w pracy duszpasterskiej.

Opiekunem grupy ministrantów jest ks. Piotr Dymon SDS, a lektorów br. Marcin Wojtczak SDS

Zasady ministranta:

  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.