1 klasa

1 klasa

Po pierwszym dniu w szkole Jasio wraca do domu.
– I jak ci się podobało? – pyta go mama.
– Lipa, mamo. Na drzwiach jak wół napisano „1 klasa”, a w środku co? Same drewniane, twarde ławki…