150 zł

150 zł

Do tirówki podjeżdża auto. Przez okno wychyla się robotnik w pilotce na głowie, kufajce i gumofilcach oraz z jabolem za pasem.
– Co zrobisz za 150 zł? – pyta tirówkę.
– Wszystko – rezolutnie odpowiada profesjonalistka.
– To wsiadaj, będziemy murować!