:(

:(

>                Czasem jest pełno ludzi po to, aby głębsza była samotność.
Anna Kamieńska