3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski

3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski

Godz. 14.30 Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Ośrodku KulturyForma SBM Politechnika, ul. Żuławskiego 4/6, I piętro.

Otwarcie uroczystości.
Występ Zespołu Tańca Ludowego Katolickiego Uniwersytetu im. Pétera Pázmány (tańce z regionu Moldowa)

dr Imre Molnár, radca Ambasady Republiki Węgierskiej – „Wspólni bohaterowie znani i zapomniani – od średniowiecza do XVII w.”

Występ Zespołu Tańca Ludowego Katolickiego Uniwersytetu im. Pétera Pázmány (tańce z regionu Nyirség)

dr Imre Molnár – „Wspólne drogi do niepodległości Węgier i Polski”

Występ Zespołu Tańca Ludowego Katolickiego Uniwersytetu im. Pétera Pázmány (tańce z regionu Szucság)

Attila Szalai , radca Ambasady Republiki Węgierskiej – „Polsko-węgierskie stosunki w okresie międzywojennym i w trakcie II wojny światowej”

Występ Zespołu Tańca Ludowego Katolickiego Uniwersytetu im. Pétera Pázmány (tańce z regionu Somogy)

dr Jánosz Tischler, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie – „Reakcje władz i opozycji węgierskiej na Solidarność, 1980-1982”

Występ Zespołu Tańca Ludowego Katolickiego Uniwersytetu im. Pétera Pázmány (tańce z Siedmogrodu)

Ok. godz. 16.30
Pokaz filmu pt. „Węgry ’56 – Polacy i Węgrzy o Węgierskiej Rewolucji 1956 r.” (2006, 41 min, Telewizja Kinopolska)