aby

aby

                                             Aby istnieć, człowiek musi się buntować.
                                                                                 Albert Camus