Żal i żałoba

Żal i żałoba

Żal i żałoba maja w sobie coś świętego i nietykalnego, co winno być pozostawione w spokoju, dopóki się samo nie wzniesie, jako mgła ku niebu i nie rozejdzie po niezmiernych przestworzach.
Henryk Sienkiewicz