Bez nałogów

Bez nałogów

Rozmowa na pierwszej randce:
– Masz jakieś nałogi?
– Nie…
– A jakieś hobby?
– Lubię rośliny.
– O a jakie ?
– Chmiel, tytoń, konopie.