Bóg przebaczający grzechy

Bóg przebaczający grzechy

     Mówiono o pewnej starej kobiecie z wioski, że miewa cudowne widzenia. Miejscowy ksiądz zażądał na to dowodu:
     – „Ujrzawszy Boga, poproś Go, by powiedział ci moje grzechy, które tylko Jemu są znane. To będzie wystarczający dowód”.
     Miesiąc później, kobieta wróciła i ksiądz zapytał, czy Bóg znów się jej objawił. Odpowiedziała, że tak.
     – „Czy zadałaś Mu pytanie?”.
     – „Tak”.
     – „I co odpowiedział?”.
     Rzekł:
     – „Powiedz swemu kapłanowi, że zapomniałem jego grzechów”.


Czy możliwe jest,
aby wszystkie straszne rzeczy, które uczyniłeś,
zostały zapomniane przez wszystkich
– oprócz ciebie?


Autor nieznany