Ból jest mistrzem

Ból jest mistrzem


Ból jest mistrzem wtajemniczenia religijnego. Cierpienie żłobi nam duszę: krzesze w niej iskry boskie.
Adam Mickiewicz