Być świadkiem Jezusa – niedzielna medytacja

Być świadkiem Jezusa – niedzielna medytacja

650899288V NIEDZIELA ZWYKŁA – A
9 luty 2014 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością, dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
1 Kor 2,1-5

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Paweł przypomina Koryntianom jak się zachowywał będąc wśród nich. Jego świadectwo nie opierało się na tym, co ludzkie, na tanim efekciarstwie, oratorskich popisach. Paweł nie przyszedł uwieść Koryntian błyskotliwymi słowami, pełnymi ludzkiej mądrości. On przyniósł im Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego. Paweł stanął wśród Koryntian będąc sobą, nie udając kogoś innego. Nie ukrywał swoich słabości, czyli nie udawał supermana, chrześcijańskiego twardziela. Apostoł drżał nie o siebie, ale o Boże orędzie. Czynił wszystko, aby było one pełne ducha i mocy Bożej.

Czy zdaję sobie sprawę, że chcę czy nie chcę, jestem jako chrześcijanin zobligowany do dawania Bożego świadectwa, świadectwa o Jezusie Chrystusie? Czy moje świadectwo przeniknięte jest postawą bojaźni wobec Pana Boga i szacunku wobec bliźniego, wobec którego się dokonuje? Nie usiłuję nikogo uwieść pięknością słów, ale ich autentycznością? Czy zasłaniając się swoimi słabościami, nie zwalniam się z dawania świadectwa, przerzucam to na innych lub odkładam na później? Czy jest to świadectwo pełne drżenia, zatroskania o jego autentyczność i prawdziwość? Czy znam i głoszę całego Jezusa Chrystusa, także ukrzyżowanego? Na czym opiera się moja wiara, z czego wypływa, czy z mocy Bożej? Czy w życiu nie zdarza mi się popisywać wiedzą religijną? Czy popisując się, chwaląc się wiedzą religijną, nie próbuję odwrócić uwagi innych od mojego marnego, byle jakiego życia religijnego? A z drugiej strony czy moje zdobywanie wiedzy religijnej nie zatrzymało się na etapie, kiedy przygotowywałem się do Pierwszej Komunii św. czy też bierzmowania? Czy w moim życiu inni mogą doświadczyć ducha i mocy Bożej?

W gorącej i ufnej modlitwie będę prosił Pana o łaskę, bym był dla świata czytelnym znakiem Jezusa Chrystusa, także ukrzyżowanego.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Jego wierne serce lękać się nie będzie.
Rozdaje i obdarza ubogich;
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą będzie jego potęga…
Ps 112,8-9

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367

__________Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2014 ____________