Modlitwy

Modlitwa o powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów,aby ich uczynić łowcami dusz,pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodychi uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami.Spraw, Czytaj więcej

Modlitwa za podróżujących

O Boże wielki, który czuwasz nad wszystkim stworzeniem, polecam opiece Twej wszystkich,  którzy jadą bądź wracają z podróży. Niechaj błogosławieństwo Twoje towarzyszy im w całej Czytaj więcej

Modlitwa za małżeństwa

Kochany Ojcze! Stwórczym aktem powołałeś do istnienia małżeństwo. Chciałeś bowiem zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Po okresie ludzkiej niemocy i egoizmu, posłałeś na Czytaj więcej