cel

cel

>        Istnieje cel, ale nie ma drogi: to co nazywamy drogą, jest wahaniem.
Franz Kafka