cel

cel

Istnieje cel, lecz nie ma drogi; co nazywamy drogą jest ciągłym wahaniem.
Franz Kafka