chwile

chwile

>                                                        W życiu piękne są tylko chwile.
Ryszard Riedel