coś o tej samej wartości.

coś o tej samej wartości.

Niczego nie da się zrobić bez poświęceń. Aby coś poświęcić, należy dać coś o tej samej wartości.
Bob Marley