CV

CV

– Panie majster, znajdzie się tu dla mnie robota?

– A co możecie robić?

– Mogę kopać…

– A co jeszcze?

– Mogę nie kopać…