czekanie

czekanie

Przeciwieństwem mówienia nie jest słuchanie, przeciwieństwem mówienia jest czekanie.
Albert Einstein