dalekie

dalekie

>                  Dalekie jest od nas to, co przypuszczamy, że jest bliskie.
Mikołaj Gogol