Darem się człowiek staje

Darem się człowiek staje

image-1.php
„Daru się nie rozumie. Dar się tylko przyjmuje. Darem się żyje i darem się człowiek staje” powiedział prof. Stanisław Grygiel w filmie o naszym wspólbracie ks. prof. Tadeuszu Styczniu SDS. Film niesie ze sobą silnie przesłanie oparte na biografii wybitnego profesora etyki, salwatorianina – „Dobro dokonuje się przez wierność prawdzie. Wobec tego moje dobro moralne (dobra poza-moralne to jest osobna sfera), to że staję się dobry albo nie, zależy od mojej wolności. A ta z kolei wolność jest sobą, wtedy kiedy jest wierna rozpoznanej prawdzie i nie ma innej drogi – powiada Styczeń – nie ma innej. I każde sprzeniewierzenie się prawdzie jest uderzeniem w dobro, moje własne dobro moralne, ale i innych dobro” (ks. Andrzej Szostek MIC). Można śmiało powiedzieć, że ksiądz Styczeń był człowiekiem prawdziwie dobrym, dzięki wytrwałej służbie prawdzie.
Z okazji pierwszej rocznicy śmierci ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS Instytut Jana Pawła II KUL i Katedra Etyki zapraszają w dniach 13-14 października 2011 r. na sympozjum jemu poświęcone. Tam też odbędzie się prezentacja filmu o ks. Styczniu – „W służbie Prawdy”.