dla wszystkich

dla wszystkich

>                              Łatwiej jest być dobrym dla wszystkich niż dla kogoś.
Aleksander Dumas (syn)