Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją…

Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją…

Ścieżek swoich naucz mnie!
Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie.
Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego,
Ciebie tęsknie wyglądam codziennie!
Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej,
Gdyż są one od wieków!
Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj,
Przez wzgląd na łaskę twoją pamiętaj o mnie,
Przez wzgląd na dobroć twoją, Panie.
Pan jest dobry i prawy,
Dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Prowadzi pokornych drogą prawa
I uczy ich drogi swojej.
Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością
Dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów jego.
Przez wzgląd na imię swoje, Panie,
Odpuść grzech mój, bo jest wielki!
Któryż to człowiek boi się Pana?
Uczy go, jaką wybrać drogę.
On sam będzie przebywał w szczęściu,
A potomstwo jego odziedziczy ziemię.
Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją,
On też obwieszcza im przymierze swoje.
Oczy moje zawsze patrzą na Pana,
Bo On wyswobadza z sieci nogi moje.
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną,
Bom jest samotny i ubogi!
Ulżyj udręce serca mojego,
Wyzwól mnie z utrapień moich!
Wejrzyj na nędzę i mozół mój,
I odpuść wszystkie grzechy moje!
Patrz, jak liczni są nieprzyjaciele moi
I jak zawzięcie mnie nienawidzą!
Strzeż duszy mojej i ocal mnie,
Niech nie doznam wstydu,
Gdyż w tobie szukam schronienia!
Niewinność i prawość niech mnie osłania,
Gdyż w tobie miałem nadzieję!
Boże, wybaw Izraela
Od wszelkich niedoli jego!

Psalm 25