Dobry człowiek

Dobry człowiek

>    Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienia drugich patrzeć.
Piotr Skarga